Stanislav Melek - Ako skialpinisti neohrozujú kamzíky - dokumentačné video

komentár hory.sk:
Video o reálnom vplyve skialpinistov na kamzíky. Je reakciou na nepodložené tvrdenia správcov TANAPu
o negatívnom vplyve skialpinistov na  kamzíky a obviňovanie skialpinistov z úhynu kamzíkov počas zimy
r. 2009 (Obete zimy 2009). Ich vplyv na úhyn kamzíkov vyvracia aj analýza podmienok tohto obdobia na portáli
hiking.sk.

ŠL TANAPu ani S TANAPu doposiaľ odborne neobjasnili tvrdenia o negatívnom vplyve skialpinistov na úhyn
kamzíkov.