Spracoval a pripravil Horský internetový klub

Autor príspevku Podľa príspevku Karla Hampla spracoval
Peter Kollár
Telemark Klub Slovensko
Považská Bystrica
e-mail: peter.kollar@mim.sk


    Aké je spojenie starého typu viazania a kraju v Afganistane? K absurdnému prepojeniu týchto dvoch pojmov dal podnet Angličan Arnold Lunn (1888-1974), legitímny "otec" zjazdového lyžovania. Narodil sa v Indii v rodine metodistického misionára, ktorý po návrate do Británie viedol cestovku orientovanú na zimnú turistiku v Alpách. V Indii sa pán Lunn spriatelil s generálom F.S.Rogertsom, veliteľom okupačných vojsk v Afganistane, povýšeným neskôr do šľachtického stavu s titulom "lord z Kandaháru". Priateľský vzťah oboch mužov vyústil v roku 1911 usporiadaním závodov v zjazde, ktorý pán generál sponzoroval. Jedným z usporiadateľov závodu Roberts of Kandahár Cup bol aj Lunn junior.
    Šľachtický titul generála Robertsa sa pričinil o exotickosť názvu lyžiarskeho klubu, ktorý A.Lunn vo Švajčiarsku založil o 13 rokov neskôr (1924) a ktorého bol generál viceprezidentom. Kandahar Ski Club Murren a Arlberg Ski Club St.Anton - to boli kluby, ktoré zaštítili usporiadanie prvého závodu vyhodnoteného ako kombinácia zjazdu a slalomu konaného na jar roku 1928 v St.Antone. Závod s názvom Alberg Kandahar Rennen od svojho 1. ročníka priťahoval na štart najlepších zjazdárov a víťazom sa dostávalo pôct ako majstrom sveta. Čoskoro sa výraz Kandahar stal synonymom pre všetko, čo súviselo s vrcholným výkonom v alpskom lyžovaní - bol to svojbytný pojem zbavený akýchkoľvek ďalších súvislostí. Tak dospelo k svojmu názvu aj originálne viazanie, ktoré od konca 30 rokov pozitívne ovplyvňovalo vývoj techniky lyžovania a vo svojom dôsledku aj vzrastajúcu obľubu zjazdového lyžovania.
    Osud afgánskeho Kandaháru je spečatený, viazanie patrí medzi relikvie. Iba závod Arlberg - Kandahar bude zrejme aj v nasledujúcich rokoch nositeľom posolstva, ktoré vyslali v roku 1928 z St. Antonu lyžiarski priekopníci Arnold Lunn a Hannes Schneider.


SPÄŤ