Prišli sme o Českú dolinu.

 

Stano Klaučo

Horský internetový klub, o.z.

 

Pred rokmi, keď na www.hory.sk vznikla sekcia publicistiky, nie náhodou začala príspevkom Dominika Michalíka o názvosloví Vysokých Tatier. Príspevok sa o.i. dotýkal aj Ťažkej, v tom čase oficiálne Českej doliny. Citujem:

 

   Bojíme sa vlastného jazyka?

   Jeden z najznámejších omylov, ktorý má takpovediac už aj svoju históriu je pomenovanie Ťažkej doliny, Ťažkého plesa a Ťažkého štítu. Pomenovanie vzniklo z goralského názvu "Čynsko dolina". "Čynsko" znamená doslovne "ťažko". Jedná sa prakticky o jedinú odnož Bielovodskej doliny, kde sa vyskytujú súvislé trávnaté porasty, na ktoré sa v minulosti oplatilo vyhnať ovce na pašu, ale kde bol zároveň pre niekdajších pastierov aj najťažší prístup. Dostupnosť terénu sa teda prirodzene premietla do miestneho pomenovania. Čynsko sa po spišsky povie "češko". V tom čase, písala sa prvá polovica 19. storočia, keď neexistovali tlmočníci, si preto vtedajší mapér berlínčan Albrecht Sydow zrejme ani nemohol správne vysvetliť spišský ekvivalent "češko" ako "ťažko". "Češko" mu skôr znelo ako preňho známe "Česko". Pre pomenovanie doliny, plesa a štítu preto celkom prirodzene zvolil prídavné meno "Bohmische". Na tento, pre vtedajšie pomery celkom sympatický omyl, nadviazala vtedajšia turistická uhorská a neskôr i česká verejnosť. Boli pri tom medzi nimi i taký významní autori a znalci Vysokých Tatier ako J. Hlaváček, Z. Pešek či F. Kroutil spoluautor populárneho horolezeckého sprievodcu. Naproti tomu boli snahy uviesť názvoslovie do súladu s pôvodným jazykovým významom miestneho goralského názvu. Ide najmä o mapu Vysokých Tatier z r. 1957 autorov P. Janáček, Štiavnického a M. Rajčana. Bola to aj snaha občanov obce Javorina, ktorí žiadali zmenu názvu ešte v 50-tych rokoch. Miestny názov s prídavným menom "Ťažká" je v súčasnosti pevne vžitý u miestneho obyvateľstva, čo sa premieta aj do názvoslovia máp, najmä lesohospodárskych máp podrobného merítka. Opodstatnený názov "Ťažká" sa uvádza aj na najnovších mapách Vysokých Tatier vydávaných v Poľsku, pravda v poľskej transkripcii.

 

Historickú dilemu konečne vyriešilo Rozhodnutie predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-2185/2006 zo dňa 21.4.2006 o štandardizácii názvov nesídelných geografických celkov, uverejnené v Spravodajca ÚGKK SR, ročník XXXVIII v čiastke 2 na strane 23. Tu je čierne na bielom:

 

Štandardizovaný názov

Predchádzajúci štandardizovaný názov

Druh objektu

Okres; obec

Mapový list

ZM 50

Ťažká dolina

Česká dolina

dolina

 

Poprad; Ždiar

 

27 -33

Ťažká veža

Česká veža

vrch

Ťažké pleso

České pleso

pleso

Ťažký štít

Český štít

vrch

Poprad; Vysoké Tatry

 

 

Ostáva sa poďakovať všetkým tým, ktorí upozorňovali na tento problém aj tým, ktorí nepodľahli historickému omylu a či prekrúcaniu faktov spoza našej západnej hranice.  Dúfajme, že správny názov si čím skôr povšimnú nielen mapotvorcovia či spisovatelia turistických sprievodcov. No najmä, že správneho názvu si povšimne aj samotná horolezecká, skialpinistická či turistická verejnosť, pre ktorú je názvoslovie v prvom rade určené.