Horský internetový klub, o.z., Vysoké Tatry

obec Štrba

Ing. Michal Sýkora, starosta obce Štrba

kategória MESTO: všetky sídla na úrovni cesty Slobody
kategória HORY: územie TANAPu (Vysoké Tatry) nad úrovňou tatranskej turistickej magistrály

20.-21.9.2014

elektronicky do 15.9. 2014
osobne do 20.9. 2014 od 7:30 do 9:00, StanBar, Štrbské Pleso


StanBar - Mlynická dolina, Štrbské Pleso
20.9.2014, 9.00 hod.

kategória MESTO: od 12.00 do 17.30 hod. (20.9. 2014), StanBar, Štrbské Pleso
kategória HORY: od 12.00 do 15.00 hod (21.9. 2014), StanBar, Štrbské Pleso

1. Elektronická prihláška (bude spustená od 1.8.2014)
2. Osobné prihlasovanie počas registrácie účastníkov. (20.9. 2014 do 9.00 hod.)

kategória MESTO  5 eur
kategória HORY 8 eur

pre členov Alpenverein Ortsgruppe HIK, hromadne prihlásených členov fotoklubov a študentov zľava: kategória A: 3 eur, kategória B: 6 eur.

V cene štartovného je káva/čaj v StanBare na Štrbskom Plese alebo na vysokohorskej Chate pod Soliskom alebo v rekreačnom areály Jazierko
v Tatranskej Lomnici.
Parkovanie na obecných parkoviskách na Štrbskom Plese je pre účastníkov podujatia zdarma.


SPOLOČNÉ:
1. Témy fotomaratónu budú vyhlásené na štarte.
2. Celá súťaž prebieha len v digitálnej fotografii.
3. Fotografie musia byť odovzdané vo formáte JPG a nasnímané na
    prázdnu kartu.
4. Fotografie musia byť nafotografované v poradí, v akom budú
    témy vyhlásené a v takom poradí budú aj porotou hodnotené.
    Prvá fotografia je štartovné číslo súťažiaceho.
5. Motívy zobrazované na fotografiách musia byť priamo
    identifikovateľné s územím TANAPu.
6. Hodnotené a ocenené bude 1., 2. a 3. miesto v každej kategórii.

MESTO:
1. Súťažiaci musia vytvoriť 8 fotografií k 8 témam za 8 hodín.
2. Fotografovanie bude prebiehať hlavne v mestských častiach mesta
    Vysoké Tatry.

HORY:
1. Súťažiaci musí vytvoriť 8 fotografií počas 30 hodín.
2. Fotografie musia pochádzať z vysokohorského prostredia nad
    úrovňou tatranskej turistickej magistrály.
3. Účastník musí pri registrácii preukázať poistenie na horách (poznámka
    - v prípade potreby bude poistenie možné aj počas registrácie).

Vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien a vernisáž výstavy ohodnotených fotografií sa uskutoční  v októbri 2014 v hoteli Toliar na Štrbskom Plesei.

Hodnotenie uskutoční odborná porota zložená
z členov Slovenskej výtvarnie únie - Združenia
slovenských profesionálnych fotografov:

- Tibor Škandík,
- Pavol Breier,
- Alexander Vojček.


Ocenení budú traja najlepší autori v každej kategórii.

Ocenení autori budú informovaní o svojom umiestnení, v prípade neúčasti oceneného autora na vyhlasovaní výsledkov cena prepadá.

Výstava ocenených fotografií bude inštalovaná v hoteli Toliar vo vstupnom priestore do konca roku 2014.

Všetky odovzdané fotografie budú zverejnené podľa štartovných čísel na web stránke fotomaraton.hory.sk.

Všetky víťazné miesta budú bohato ocenené hodnotnými cenami od partnerov Tatranského fotomaratónu
Organizátor:

Územný partner podujatia:

Záštita nad podujatím:

Miesto konania:Dátum konania:

Registrácia:Štart:


Odovzdanie súťažných prác:


Prihlásenie sa do súťaže:


Štartovné:
Pravidlá súťaže:Vyhodnotenie a výsledky súťaže:
Cenové portfólio
:
Tatranský fotomaratón 2014
PROPOZÍCIE
Copyright © HIK o.z., Vysoké Tatry, v zmysle Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.
Rozširovanie obsahu bez súhlasu HIK, o.z. je trestné podľa Trestného zákona Zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestného zákona, § 283 "Porušovanie autorského práva".