Copyright © HIK o.z., Vysoké Tatry, v zmysle Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.
Rozširovanie obsahu bez súhlasu HIK, o.z. je trestné podľa Trestného zákona Zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestného zákona, § 283 "Porušovanie autorského práva".
Tatranský fotomaratón 2014
Vysoké Tatry - Štrbské Pleso

4. ročník Tatranského fotomaratónu
sa uskutočnil v dňoch 20. - 21. 9. 2014

Vyhodnotenie
a odovzdanie cien
sa uskutočnilo 18.10.2014
v hoteli TOLIAR na Štrbskom Plese.
Všetkým fotografom ďakujeme za účasť!
územný
partner:

obec Štrba
organizátor podujatia:
Horský internetový klub, o.z.
generálny
partner:

SACR
Kategória mesto:
1. Roland Vdovják
2. Marianna Jenčíková
3. Alžbeta Szomolaiová

Kategória hory
1. Rastislav Šoltys
2. Juliána Kaščáková
3. Tatiana Dučaiová

Najlepšie fotografie v téme:

téma č. 2 Radoslav Frankovič
téma č. 7 Daniel Dudaško
téma č. 8 Petra Dudašková
B. kategória HORY
1. Rastislav Šoltys
2. Juliána Kaščáková
3. Tatiana Dučaiová
Tatranský fotomaratón 2014,
vyhodnotenie:
A. kategória MESTO
1. Roland Vdovják
2. Marianna Jenčíková
3. Alžbeta Szomolaiová
Čestné uznanie
za Najlepšiu fotografiu v téme:
téma č. 2 Radoslav Frankovič
téma č. 7 Daniel Dudaško
téma č. 8 Petra Dudašková
Vstupná časť výstavy. Výstava fotografií Výstava fotografií Účastníci vernisáže a vyhodnotenia.
Odovzdávanie cien. Odovzdávanie cien. Odovzdávanie cien. Účastníci vernisáže a vyhodnotenia.
Účastníci vernisáže a vyhodnotenia. Účastníci vernisáže a vyhodnotenia. Rozhovor s odborným garantom hodnotenia. Víťazi: Roland Vdovják a Rastislav Šoltys.