HORALFEST 2014,
Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
Kategória A. Fotografia
Kategória B. Film

1. miesto
Jakub Cíbik: Biele Karpaty - Kráľovstvo strážené Vršatcom

2. miesto
Milan Ohurniak: Odkaz Tóna Dobeša

3. miesto
Juraj Lukáš: Hrebeňom Považského Inovca


Kategória C. Literatúra

PRÓZA
1. miesto
Andrea Tichá: Rande na Brnčalke

3. miesto
Andrej Tymko: Aleluja

POÉZIA
3. miesto
Ľudovít Farkaš: Tatranské sobáše

ČESTENÉ UZNANIE
Janka Mineková: Po daždi
2. miesto
Vladimír Vlček
3. miesto
Martin Sprušanský
1. miesto
Zdenko Zaťko
ČESTNÉ UZNANIE
Milan Ohurniak
Ľudia a hory Dvaja vo vetre Vrcholce Tatier
Plná náruč hôr
Dúbrava
ČESTNÉ UZNANIE
Dušan Madaj
ČESTNÉ UZNANIE
Maroš Detko
Sám na hrebeni Súboj s vetrom
Dotyky svetla
Keď sa hora zobúdza