Kategória A. Literatúra
Bola pre malý počet príspevkov zrušená.

Kategória B. Krátky film
Odborný garant: Ivo Brachtl

1. miesto
Majo Illeš, Smrečany - Liptovský Mikuláš
Cesta za snom, 20 min.

2. miesto
Rastislav Hatiar, Liptovský Mikuláš
Wildspitze, 8 min.

3. miesto
Ivan Lacko, Bratislava
Národ sobě, 13 min.

ČESTNÉ UZNANIE
Hoholíková Tatiana, Vysoké Tatry
Sherparallye pod Grossglocknerom, 9 min.


Kategória C. Fotografia
Odborný garant: Pavol Breier
HORALFEST 2005,
Starý Smokovec, Vysoké Tatry
G. Lipták: Tečúce hmly.
Ľ. Mäkký: Romania 2
I. Mikušová: Decembrové ráno
1. miesto
Gabriel Lipták, Liptovský Mikuláš
"Tečúce hmly"
2. miesto
Mäkký Ľubomír, Bratislava
"Romania 2"
3. miesto
Mikušová Ivona, Pribylina
"Decembrové ráno"
P. Sirota: "Z Lomničáku"
I. Srehársky: Lomničák
Čestné uznanie
Sirota Peter, Liptovský Mikuláš
"Z Lomničáku"
Čestné uznanie
Strhársky Igor, Košice
"Lomničák"